Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie
Certyfikaty

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie od 2017-10-04 r wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodnie  z normą ISO 9001:2015 i skutecznie go realizuje. Przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA Certifikcation Sp.z o.o  pierwszy audyt nadzoru ISO 9001:2015 potwierdził na podstawie przedłożonych dokumentów zgodność funkcjonującego w placówce Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami  ww normy ISO 9001:2015.

 

Zakres certyfikacji: Świadczenie  usług medycznych w zakresie Podstawowej Opieki  Zdrowotnej, Poradni Ginekologiczno – Położniczej, Leczenia Stomatologicznego oraz Rehabilitacji Leczniczej.

 

                                                                       Polityka jakości 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie jest wiodącym Zakładem Opieki Zdrowotnej z pełnym zapleczem diagnostycznym i z bezpośrednią dostępnością pacjenta do oferowanych usług.

Stojąc w obliczu nowych wyzwań stawianych w zakresie jakości świadczonych usług medycznych, chcemy dostarczać naszym pacjentom usługi spełniające ich oczekiwania i gwarantujące zadowolenie.

           Osiągniemy to poprzez:

  • spełnianie stale wzrastających oczekiwań pacjentów,
  • identyfikację potrzeb i oczekiwań jakościowych pacjentów,
  • ciągłe dążenie do doskonalenia organizacyjnego oraz skuteczności ustanowionego i wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
  • oferowanie nowych programów profilaktycznych,
  • stałą poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników.

Deklarujemy spełnianie wymagań prawnych, dostępność zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów jakościowych oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikujemy politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Powyższa polityka jest znana wszystkim zatrudnionym w zakładzie oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Kierownika.     

Kierownictwo zakładu deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

Kierownik

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Skrzyszowie    

lek. med. Alina Starzychowicz-Smagacz

 

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2008

 

Z wielką satysfakcją informujemy  że Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie na podstawie  pozytywnego wyniku auditu certyfikującego wszystkich obszarów działalności otrzymał 11 marca 2014 roku certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 -2008 na świadczenie  usług medycznych w zakresie Podstawowej Opieki  Zdrowotnej, Poradni Ginekologiczno – Położniczej Leczenia Stomatologicznego oraz Rehabilitacji leczniczej. Certyfikacja systemu odbyła się w dniach 10.03.2014 r. i 11.03.2014 r. i została zrealizowana przez auditorów zewnętrznych niezależnej firmy certyfikującej DEKRA Certification  Sp.z o.o 

21 lutego 2015 roku  uzyskał  pozytywna  opinię z auditu pierwszego nadzoru. Audit przeprowadzony był  w dniach  20-21.02.2015 r. przez audytorów Dekra Certifikation sp.z oo

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie uzyskując certyfikat ISO udowadnia, że najważniejsze jest dla niego dobro pacjenta, świadczenie usług na najwyższym poziomie, a przede wszystkim zapewnienie profesjonalnej opieki. System Zarządzania Jakością wymusza bowiem lepszą organizację pracy i motywuje do samodoskonalenia.

Cały personel wykonał ciężką pracę, opracowano i wdrożono procedury systemowe. Wdrożenie systemu było procesem wymagającym zaangażowania   wszystkich komórek organizacyjnych   zakładu .   Bez wsparcia całej załogi nie byłoby możliwe uzyskanie certyfikatu.

Korzyści dla pacjentów

Przyjęcie europejskich standardów zarządzania jakością daje możliwość poznania potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz skutecznej realizacji ich oczekiwań. Wszystkie etapy świadczenia usług medycznych są dokładnie dokumentowane i monitorowane. Sprzęt medyczny jest pod stałym nadzorem, podlega odpowiedniej konserwacji i cechowaniu.

 Cały czas się doskonalimy, dążymy do spełnienia rosnących oczekiwań naszych pacjentów. Wprowadzone ankiety satysfakcji pozwalają nam poznać opinie na temat naszej pracy, wyciągnąć wnioski i skuteczniej działać. To pacjent ocenia miarę jakości naszych świadczeń i jego ocena jest rozstrzygająca.

 

Polityka SZJ w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Skrzyszowie

Wprowadzona przez Kierownika Polityka Jakości zapewnia zachowanie istotnych elementów jakości wykonywanych usług.

 

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]